คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดทำโดย พี่โจ๊ะ อรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญและคว่ำหวอดในวงการปลาสวยงามแห่งประเทศไทย!! 

สุดยอดหนังสือของคนรักปลาสวยงาม!!! สามารถอ่านทาง e-book ได้ทีี่ชั้นหนังสือด้านล่างเลยครับ