การส่งออกสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติ ในมาตรา 65 แห่ง พรก การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยพี่โจ๊ะ อรุณี ผชช.ปลาสวยงามจากการที่มีความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการส่งออกสัตว์น้ำในมาตรา 65 เลยขอเรียบเรียงให้อ่านง่าย ๆ เป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่าย ๆ ภายใน 2 หน้า A4

โดยเฉพาะชาวปลากัดมหาชัย และปลากัดกระบี่ นะคะ !!
.
ปล.ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ฝากประชาสัมพันธ์มา ว่าผู้ที่สนใจจะซื้.อปลากัดกระบี่ ที่ศูนย์มีจำห.น่าย นะคะ #สามารถส่งออกได้ค่ะ เพราะศูนย์ฯ ออกไปจำหน่ายฯ ให้ได้ ... โดยเฉพาะผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพราะส่วนใหญ่เป็นลูกเพาะทำให้ง่ายต่อการนำไปขยายพันธุ์ ค่ะ แถมสามารถสอบถามวิธีการเพาะพันธุ์ ได้ด้วยค่ะ