เลือกกระดานสนทนา

การให้อาหารและอนุบาลปลากัดแรกเกิด

การให้อาหารและอนุบาลปลาแรกเกิด โดย ดร.วชิระ พรหมวงศ์ ตอนที่1
เมื่อลูกปลากัดฟักจากไข่ได้ประมาณสองถึงสามวัน ผู้เพาะจำเป็นต้องเตรียมให้อาหารลูกปลาเพราะว่าถุงไข่แดงที่ติดตัวกำลังจะหมด อาหารที่สามารถอนุบาล มีทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง อย่างไรก็ดี ลูกปลาแรกเกิดนั่นจะไม่ค่อยยอมกินอารหารแห้ง ดังนั้นอาหารสดในช่วงอนุบาลลูกปลาจึงมีความจำเป็นมาก อาหารสดที่บรีดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมให้ลูกปลามากคงหนีไม่พ้น ไรฝุ่น หรือตัวอ่อนของไรแดง ซึ่งในตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าไรแดงเป็นอาหารที่ดีที่สุดของปลากัดทุกวัย แต่เนื่องจากบางท่านอาจประสบปัญหาการหาไรแดงให้ลูกปลา ดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนออาหารสดชนิดต่างๆที่สามารถนำมาอนุบาลแรกเกิดได้ และช่วยเพิ่มให้อัตราการรอดของลูกปลาสูงขึ้น
อาหารสดที่บรีดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการอนุบาลลูกปลากรณีไม่มีไรแดง ก็จะมีพารามีเซียม หนอนจิ๋ว โรติเฟอร์ ตัวอ่อนไรทะเล เป็นต้น โดยผู้เขียนจะขอเล่าประสบการณ์ในการใช้อาหารสดแต่ชนิดที่ผู้เขียนเผชิญมาด้วยตัวเอง
1. พารามีเซียม
พารามีเซียมเป็นอาหารสดที่สามารถขยายได้ง่าย ผู้ที่หัดเพาะหรือผู้มีปัญหาเรื่องการหาอาหารสดให้ลูกปลาอรกเกิด ควรนึกถึงพารามีเซียมเป็นอย่างแรก โดยก่อนจะนำปลาลงรัดในภาชนะ ผู้เพาะอาจเทพารามีเซียมลงไปในบ่อหรือขยี้ผักบุ้ง(ใช้เวลา3-4ก็มีพารามีเซียมออกมา) เมื่อพารามีเซียมเกิดขึ้นในบ่อเพาะ มันจะขยายตัวเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อปลากัดรัดกันเสร็จจนถึงระยะเวลาที่ลูกปลาฟัดจนไข่แดงหมด ก็จะมีพารามีเซียมเกิดพอให้ลูกปลากินข่วงแรกซึ่งจะเพิ่มอัตราการรอดของลูกปลาแรกเกิดได้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกปลาเริ่มกินพารามีเซียมได้ พารามีเซียมที่อยู่ในภาชนะอาจขยายไม่ทันความต้องการอาหารของลูกปลา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกปลา และขนาดของบ่อเพาะ รวมถึงปัจจัยด้านอาหารของพารามีเซียม) ดังนั้น ผู้เพาะควรแยกเพาะพารามีเซียมไว้ต่างหากอีกภาชนะ โดยการนำหัวเชื้อตัวพารามีเซียมมาใส่ในภาชนะที่สามารถตักให้ปลากินได้ง่าย จากนั่นอาจใส่น้ำเลี้ยงปลา หรือน้ำประปา (น้ำเลี้ยงปลาจะทำให้พารามีเซียมขยายตัวได้เร็วกว่าทั้งนี้ผู้เลี้ยงควรระวังเรื่องความสะอาดและเชื้อโรคที่คิดมากับน้ำ) จากนั่นนำนมจืด มาหยดให้พารามีเซียมวันละหยดหรือสองหยด ขึ้นอยู่กับภาชนะ แล้วรอประมาณ2-3 วัน พารามีเซียมจะบูมเป็นเส้นฝุ่น สามารถตักหรือใช้สลิวดูดให้ลูกปลากินได้
ตอนต่อไปผู้เขียนจะนำเสนออาหารสดตัวที่สองคือหนอนจิ๋ว
 

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น *

เข้าสู่ระบบ